Cosmostation.com

Affinage Infiniti Saç Boyası 100 ml 5.66 Koyu Mor Kızıl

  • Açıklama

    <SPAN lang=TR><STRONG><FONT size=5>Affinage Infiniti Saç Boyası 100 ml 5.66 Koyu Mor Kızıl</FONT></STRONG> \r\n<P><STRONG>Özelliikler</STRONG></P>\r\n<P>Saç<FONT face="Times New Roman">ın doğ</FONT>al keratin yap<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>na zarar vermeyerek, saç tellerine derinlemesine nüfuz eden Infiniti Gothic Saç Boyas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>, Datem Plus teknolojisi ile tasarlan<FONT face="Times New Roman">ış</FONT>t<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Beyazlar<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>%100 kapatma özelli<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>ine sahip ürün, krem özellikli saç boyas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>d<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Saçlar<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>kal<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>c<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>bir <FONT face="Times New Roman">ş</FONT>ekilde boyarken di<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>er yandan içerdi<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>i “shea ya<FONT face="Times New Roman">ğı” </FONT>ve “argan ya<FONT face="Times New Roman">ğı” </FONT>ile beslemektedir.Saçlar<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>za etkileyici renk <FONT face="Times New Roman">ışı</FONT>lt<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>Infiniti ak<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>ll<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>renk sistemi ile getirin<BR>%90 do<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>al içerikle tasarlanm<FONT face="Times New Roman">ış</FONT>t<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Krem k<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>vaml<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>d<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r ve tortu b<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>rakmaz<BR>Dü<FONT face="Times New Roman">şük amonyaklı</FONT>d<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r ve sedefli oksidasyon özellikli saç boyas<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>türüdür Infiniti, “ak<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>ll<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>renk sistemi” özelli<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>i ile s<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>rs<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z renk seçenekleri sunmaktad<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Formülünü Datem Plus teknolojisiyle geli<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>tirmi<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>tir<BR>Datem Plus: Boya içeri<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>inin korteks(saç yüzeyi) üzerinde etkisini göstermeden önce, saç<FONT face="Times New Roman">ın içine nüfuz ederek etkisini göstermesidir Bu sayede boya önce emilir ve saç tellerinde daha uzun süre kalı</FONT>c<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>l<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>k gösterir Datem Plus teknolojisi, her bir saç teline tek tek renk pigmentlerini ula<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>t<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r ve etkili renk tonu sonucu verir<BR>Beyaz saç tellerinin %100 kapanmas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>nda da büyük rol oynamaktad<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Datem Plus ile saç<FONT face="Times New Roman">ın doğ</FONT>al yap<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>zarar görmez Shea ya<FONT face="Times New Roman">ğı </FONT>ve argan ya<FONT face="Times New Roman">ğı </FONT>ile formüle edilen Infiniti Gothic, emülsiyon krem özelliklidir Shea ya<FONT face="Times New Roman">ğı </FONT>ve argan ya<FONT face="Times New Roman">ğı </FONT>saça ekstra parlakl<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>k ve yumu<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>akl<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>k kazand<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>rmaktad<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r</P>\r\n<P><BR><B>Saç Boyas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n Saç<FONT face="Times New Roman">ını</FONT>za Yararlar<FONT face="Times New Roman">ı</P></B></FONT>\r\n<P>Shea ve argan ya<FONT face="Times New Roman">ğı </FONT>ile saçlar<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>boyarken, besler<BR>Saç yüzeyinde daha parlak görünüm sa<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>lar<BR>Beyazlar %100 kapan<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Saça bütününe yumu<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>ak doku hissi kazand<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>r<BR>Kal<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>c<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>saç rengi avantaj<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>yla etkileyici rengini sergiler<BR>Fön sonras<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>saça ekstra parlakl<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>k verir</P>\r\n<P><BR><B>Uygulama </P></B>\r\n<P>Profesyonel kullan<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>m için uygundur <FONT face="Times New Roman">İ</FONT>stedi<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>iniz do<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>ru renk seçimini hatas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z yapabilmek için renk kategorisine bak<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z<BR><FONT face="Times New Roman">İ</FONT>deal renk tonu için kaça kaç ölçüde kullanman<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z gerekti<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>ini renk tablosuna bakarak kararla<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>t<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>rabilir ve yo<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>unlu<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>u ayarlayabilirsiniz<BR>Beyaz saçlar<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>boyar iken 10 hacim %3 oran<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>nda tonlama yapabilirsiniz<BR>Normal boyamalarda 20 hacim %6 oran<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>nda tonlama yapabilirsiniz<BR>Ekstra renk tonlamas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>na ihtiyaç duydu<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>unuz durumlarda 30 ya da 40 hacim- %9 ya da %12 oran<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>nda tonlama yapabilirsiniz<BR>Tonlama yapar ilen \'AFFINAGE Developer\' ürününden yard<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>m alarak, kar<FONT face="Times New Roman">ışı</FONT>m haz<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>rlay<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z<BR>Saçlara uygulanan i<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>lem bittikten sonra boyay<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>40 dakika bekletiniz<BR>Is<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>l i<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>lem uygulayarak boyan<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n emilmesini sa<FONT face="Times New Roman">ğ</FONT>lamak istiyorsan<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z bekleme süresini azaltabilirsiniz Bekleme süresi dolunca saç<FONT face="Times New Roman">ı bol su ile durulama suyu ş</FONT>effaf renkli olana kadar durulay<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>z<BR>Infiniti Gothic Saç Boyas<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>ile rötu<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>(dip boyas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>) yapacak iseniz saç<FONT face="Times New Roman">ın uzayan bölgelerine uygulama yapı</FONT>n ve <FONT face="Times New Roman">ı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>vermeden bekletecek iseniz 40 dakika, <FONT face="Times New Roman">ı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>i<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>lem uygulayacak iseniz 20 dakika bekletiniz<BR>Rötu<FONT face="Times New Roman">ş </FONT>a<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>amas<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>nda ise boya kar<FONT face="Times New Roman">ışı</FONT>m<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>n<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>saç<FONT face="Times New Roman">ın orta ile uç kı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>mlar<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>nda 5 dakika süreyle <FONT face="Times New Roman">ı</FONT>s<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>l i<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>lem uygulamadan bekletiniz<BR>Profesyonel kullan<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>m için geli<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>tirilen serinin yaln<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>zca uzman ki<FONT face="Times New Roman">ş</FONT>ilerce uygulanmas<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>tavsiye edilir<BR>Ürünün içerisinde bulunan kullanma talimat<FONT face="Times New Roman">ı</FONT>na mutlaka uyulmas<FONT face="Times New Roman">ı </FONT>gerekmektedir&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang="">En do</FONT><FONT face="Times New Roman">ğru uygulama i</FONT></SPAN><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=EN>çin muhakkak kullanma talimat</FONT><FONT face="Times New Roman">ı</FONT></SPAN></P>
  •  Bu ürünle ilgili yorum yapabilirsiniz
    Oyla:
50,00 TL
Derecelendirme: 5'de 0 / 0  oy

Tükendi Biz Sizi Arayalım

Biz Sizi Arayalım


Teşekkür ederiz,
Formunuz başarıyla gönderildi.
En kısa zamanda tarafınıza dönüş yapılacaktır.
  • Marka Affinage
  • Ürün Kodu5060022198616
  • Stok Durumu
Havale İndirim Aynı Gün Kargo Kapıda Ödeme

Teslimat ve İade

Sipariş etmiş olduğunuz ürünleri aynı gün kargoya teslim etmeye gayret ediyoruz.
Temini zaman alan ürünler için kargo teslim süresi ürün detayında belirtildiği gibi 3 iş günüdür.

Gecikmesi muhtemel teslimat durumunda size bilgi verilecektir. Vermiş olduğunuz sipariş ortalama 3-5 iş günü içerisinde seçilen kargo firması tarafından size ulaştırılmaktadır. Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ve ürünü kontrol etmelisiniz.

Bu Ürünü Alan Bunları Da Aldı

Tel: 0212 249 98 77

Gsm: 0553 945 47 44

Adres: İstiklal Caddesi Balo Sokak No: 25 Beyoğlu-İstanbul

Cosmostation.com © 2020 | Bu site RGS Yazılım® E-ticaret sistemi ile hazırlanmıştır

ödeme yöntemleri